Onze prestaties in eerste helft 2015

Vooruitgang met nieuwe innovatieve bedrijfsstrategie

- Bedrijfsstrategie geactualiseerd en aangekondigd
- Samenwerkingen met Nerdalize, Peeeks, Sustainer Homes en Solar Green Point
- € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in startups en innovatie
- € 380 miljoen geïnvesteerd in duurzame energieopwekking en netwerken
- Ruim 145.000 Toon’s verkocht
- Veiligheid continu aandachtspunt

In de eerste zes maanden van 2015 kondigde Eneco Groep een wijziging aan van haar strategische koers. Eneco’s missie blijft ‘Duurzame energie voor iedereen’ maar het accent komt nadrukkelijker te liggen op de ontwikkeling van innovatieve producten en dienstverlening. Het duurzame energiebedrijf wil zo klanten helpen om regie over hun energievoorziening te krijgen. Om dit te realiseren trekt Eneco de komende jaren € 100 miljoen uit om te investeren in startups en innovatieve ontwikkelingen.
Lees over onze prestaties